FLC Hạ Long

Tên dự án: Quần thể Trung tâm Hội nghị, khu Dịch vụ, Du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long
Địa điểm: Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Gói thầu: Sáng tác và lắp đặt tranh, tượng, đồ gốm và phù điêu
Hạng mục: Nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương - Indochine Art
Số lượng tác phẩm: 32
Nghệ sỹ tham gia: Trần Trọng Tri, Doãn Hoàng Lâm, Lương Đức Hùng, Trần Công Dũng, Trần Lê Nam, Đặng Vũ Hà, Trịnh Vũ Hiếu, Trần Gia Tùng, Nguyễn Nghĩa Dậu

Dự án khác