Giới thiệu về nghệ sĩ

Triển lãm

 • 2018 Triển lãm festival Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc

 • 2017 Triển lãm Mỹ thuật đương đại Việt Nam tại Thái Lan

 • 2016 Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội .
  Triển lãm nghệ thuật sơn mài châu Á tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam .
  Triển lãm nghệ thuật đương đại sơn mài Quốc tế tại bảo tàng sơn mài Ottchil Hàn Quốc .
  Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Berlin – Đức

 • 2015 Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh .
  Triển lãm “ Sơn mài Việt Nam & Ottchil – Hàn Quốc”

 • 2014 Triển lãm Nhóm 2 họa sĩ Sơn mài tại Phúc kiến - Trung Quốc. Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam tại Marseille – Pháp .
  Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam
  Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam tại London - Anh

 • 2013 Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam tại Venice - Italia
  Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc tại Jecheon – Hàn Quốc

 • 2011 Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam tại Bắc Kinh – Côn Minh - Trung Quốc
  Triển lãm Nhóm 2 họa sĩ tại Gallery Gabriel –New Jersey- USA
  Triển lãm Tranh Á- u tại Tân Cương-Trung Quốc.

 • 2010 Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc đề tài nghìn năm Thăng Long
  Triển lãm Nhóm 4 họa sĩ tại Gallery Two Tigers – Minnesota - USA

 • 2009 Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc đề tài “Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghìn năm Thăng Long”.
  Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc đề tài “Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang”

 • 2008 Triển lãm Nghệ thuật Tầm nhìn Đông Á tại Bắc Kinh -Triều Châu, Trung Quốc
  Triển lãm Tranh sơn mài Hội Mỹ thuật Việt Nam

Xem thêm +

Giải thưởng

 • 2017 Giải khuyến khích - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hội Mỹ thuật Việt Nam

 • 2014 Giải khuyến khích - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hội Mỹ thuật Việt Nam

 • 2013 Giải ba - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hội Mỹ thuật Việt Nam

 • 2012 Giải khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô

 • 2011 Giải ba - Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô

 • 2010 Giải khuyến khích - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hội Mỹ thuật Việt Nam

 • 2009 Giải nhì - Triển lãm Mỹ thuật Toàn Quốc đề tài “Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghìn năm Thăng Long”
  Giải khuyến khích - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hội Mỹ thuật Việt Nam

 • 2008 Giải ba - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hội Mỹ thuật Việt Nam
  Giải khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô

 • 2007 Giải ba - Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô

 • 2005 Giải nhất - Huy chương vàng - Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Xem thêm +