Phạm Chính Trung

1955

Hà Nội, Việt Nam

Tác phẩm tiêu biểu

Giới thiệu về nghệ sĩ