Giới thiệu về nghệ sĩ

Đam mê nhiếp ảnh từ khi còn trẻ, gần 30 năm cầm máy đi khắp mọi miền đất Việt ghi lại trung thực cuộc sống và phong cảnh mọi miền đất Việt, đặc biệt là Tây Bắc Việt Nam.

Hoạt động nghệ thuật

Các giấy chứng nhận giải thưởng ở các cuộc thi trong và ngoài nước

Các giấy chứng nhận giải thưởng ở các cuộc thi trong và ngoài nước