Giới thiệu về nghệ sĩ

Họa sỹ Trần Lê Nam (1962) sinh ra trong một gia đình quân nhân, tự học mỹ thuật. Tranh của Trần Lê Nam theo trường phái trừu tượng với bút pháp mạnh mẽ, sử dụng các lớp màu nguyên dày dặn như đắp nổi chồng đè lên nhau trên bề mặt toan tạo hiệu ứng hòa sắc rất độc đáo. Nghệ sĩ quan niệm: "Tôi xoá bỏ hình thể bên ngoài, nắm bắt bắt cấu trúc bên trong sự vật rồi sắp xếp lại theo cảm nhận của riêng mình, tạo sự liên tưởng nơi người xem."

Triển lãm

  • 2012 Triển lãm nhóm Mặc Hương "Sen đầu hạ V" tại Huế

  • 2007 Triển lãm tại Gallery Maison Des Art - Hà Nội

  • 2006 Triển lãm tại Gallery Maison Des Art - Hà Nội

  • 2005 Triển lãm nhóm Exit tại Hàng Bài - Hà Nội

  • 2004 Triển lãm tại Young Gallery - Hà Nội

  • 2002 Triển lãm tại Gallery Atena - Hà Nội

Hoạt động nghệ thuật

Trần Lê Nam trong Xưởng vẽ

Tran Le Nam in his Studio

Trần Lê Nam trong Xưởng vẽ
Tran Le Nam in his Studio