Cấu Trúc IIimages review
Cấu Trúc II

Cấu Trúc II

Trần Lê Nam

120 x 80 x 0 cm
Ngày đăng: 10/02/2018
Mã Tác phẩm: tln-8

Giá Bán

152,000,000 VNĐ
Lượt Xem: 99Mua
Xem trong không gian mẫu Báo cáo TP

Thông tin Nghệ sỹ

Họa sỹ Trần Lê Nam (1962) sinh ra trong một gia đình quân nhân, tự học mỹ thuật. Tranh của Trần Lê Nam theo trường phái trừu tượng với bút pháp mạnh mẽ, sử dụng các lớp màu nguyên dày dặn như đắp nổi chồng đè lên nhau trên bề mặt toan tạo hiệu ứng hòa sắc rất độc đáo. Nghệ sĩ quan niệm: "Tôi xoá bỏ hình thể bên ngoài, nắm bắt bắt cấu trúc bên trong sự vật rồi sắp xếp lại theo cảm nhận của riêng mình, tạo sự liên tưởng nơi người xem."

Xem thêm +

Tác phẩm của cùng Nghệ sỹ

Tác phẩm cùng loại